Danh Mục

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho máy văn phòng. Là tập đoàn lớn tại Hồng Kông có 7 công ty lớn và 13 công ty con. EVA Hải Phòng là công ty đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại nhà máy đã có hơn 600 lao động và đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2. Để phát triển kinh doanh và mở rộng sản xuất chúng tôi hiện đang cần tuyển dụng nhiều vị trí công nhân viên, quản lý:

I - Bộ phận nhựa công trình - 塑胶工程课:

1 - Học viên máy cắt EDM - 火花机学徒

- Cấp bậc - 需求职等: J

- Tiền lương - 薪资: 5.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 1 tháng - 1个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiếng Trung, có chịu khổ, thích học kỹ thuật - 会中文,能吃苦, 热爱学习技术

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam - 1 男

2 - Học viên CNC - CNC学徒:

- Cấp bậc - 需求职等: J

- Tiền lương - 薪资: 5.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 1 tháng - 1个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiếng Trung, có chịu khổ, thích học kỹ thuật - 会中文,能吃苦, 热爱学习技术

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam - 1 男

3 - Học viên máy cắt dây - 线切割学徒:

- Cấp bậc - 需求职等: J

- Tiền lương - 薪资: 5.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 1 tháng - 1个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiếng Trung, có chịu khổ, thích học kỹ thuật - 会中文,能吃苦, 热爱学习技术

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam - 1 男

4 - Nhân viên phòng công trình - 项目担当:

- Cấp bậc - 需求职等: H

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: có nghe, nói, đọc, viết được tiếng Trung, có bằng cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm làm việc liên quan đến hạng mục hoặc nhựa ưu tiên - 中文会听说读写,大专及以上,有项目或者塑胶行业工作经验优先

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam - 1 男

II - Bộ phận QC - 品管课:

- Chức vụ - 需求职位: Trưởng phòng - 课长

- Cấp bậc - 需求职等: E

- Tiền lương - 薪资: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: có nghe, nói, đọc, viết, tiếng Trung, biết dùng máy tính, có năng lực quản lý giỏi, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý chất lượng - 中文会听说读写,会电脑,管理能力强,有过关于品质管理经验优先

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam/nữ - 1 男/女

III - Bộ phận dập kim - 五金冲压:

1 - Trưởng phòng - 课长

- Cấp bậc - 需求职等: E

- Tiền lương - 薪资: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: có nghe, nói, đọc, viết, tiếng Trung, biết dùng máy tính, có năng lực quản lý giỏi, có kim nghiệm quản lý xưởng 3 năm trở lên - 中文会听说读写,会电脑,管理能力强,有3年以上的现场管理经验

- Thiếu số người - 缺少人数: 2 nam/nữ - 2 男/女

2 - Phó trưởng phòng - 副课长

- Cấp bậc - 需求职等: F

- Tiền lương - 薪资: 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: có nghe, nói, đọc, viết, tiếng Trung, có đạt được mức độ phiên dịch, có kinh nghiệm quản lý xưởng 2 năm trở lên - 中文会听说读写,达到翻译水平,有2年以上的现场管理经验

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam/nữ - 1 男/女

3 - Trợ lý phiên dịch - 助理翻译

- Cấp bậc - 需求职等: G

- Tiền lương - 薪资: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: dưỡng 25 tuổi, có nghe, nói, đọc, viết dc tiếng Trung, có bằng đại học, giỏi dùng máy tính - 25岁以下,中文听说读写,大学毕业,电脑能力强

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nữ - 1女

4 - Nhân viên ERP - ERP员

- Cấp bậc - 需求职等: I

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: phiên dịch tiếng Trung, sử dùng phần mềm văn phòng tiếng Trung thành thạo - 会中文翻译,熟练操作中文版办公软件

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nữ - 1 女

5 - Ca trưởng - 领班

- Cấp bậc - 需求职等: H

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: phiên dịch tiếng Trung,có kinh nghiệm quản lý sản xuất 1 năm trở lên - 会中文翻译,有一年以上的生产管理经验

- Thiếu số người - 缺少人数: 3 nam/nữ - 3 男/女

6 - Tổ trưởng - 组长

- Cấp bậc - 需求职等: G

- Tiền lương - 薪资: 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: tiếng Trung, có kinh nghiệm quản lý sản xuất 1 năm trở lên - 会中文翻译,有一年以上的生产管理经验

- Thiếu số người - 缺少人数: 2 nam/nữ - 2 男/女

7 - Học viên - 学徒

- Cấp bậc - 需求职等: J

- Tiền lương - 薪资: 5.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 1 tháng - 1个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiếng Trung, có chịu khổ, thích học kỹ thuật, có thể đi TQ đào tạo 1 năm - 会中文,能吃苦, 热爱学习技术,可以去中国培训

- Thiếu số người - 缺少人数: 20 nam - 20 男

IV - Bộ phận nhựa công trình - 塑胶工程课 :

1 - Nhân viên kỹ thuật - 技术员

- Cấp bậc - 需求职等: H

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiêng Trung, biết công nghệ thành hình nhựa - 会中文,会塑胶成型工艺

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam - 1 男

2 - Nhân viên ERP - ERP员

- Cấp bậc - 需求职等: I

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết phiên dịch tiêng Trung, biết dùng máy tính - 会中文翻译,会电脑系统 

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nữ - 1 女

3 - Ca trưởng(lắp ráp) -(组装)领班

- Cấp bậc - 需求职等: H

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết phiên dịch tieng Trung,có kim nghiệm quản lý sản xuất 1 năm trở lên - 会中文翻译,有一年以上的生产管理经验

- Thiếu số người - 缺少人数: 2 nam/nữ - 2 男/女

V - Bộ phận QLSX - 生管课:

1 - Trưởng phòng kho - 仓库课长

- Cấp bậc - 需求职等: E

- Tiền lương - 薪资: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: có nghe, nói, đọc, viết, tiếng Trung, biết dùng máy tính, có năng lực quản lý giỏi, có kinh nghiệm quản lý kho 2 năm trở lên - 中文会听说读写,会电脑,管理能力强,有过2年生管仓库管理方面经验优先

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam/nữ - 1 男/女

2 - Nhân viên kế hoạch - 计划员

- Cấp bậc - 需求职等: H

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiêng Trung, biết máy tính, ưu tiên có kinh nghiêm QLSX - 会中文,会电脑,有生管工作经验优先

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nữ - 1 女

3 - Nhân viên XNK - 关务担当

- Cấp bậc - 需求职等: H

- Tiền lương - 薪资: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiêng Trung, biết máy tính, có thể thao tác riêng về việc xuất nhập khẩu, tìm hiểu pháp luật pháp quy về mặt HQ - 会中文,会电脑,能独立操作公司所有进出口事宜,了解海关方面的法律法规

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam/nữ - 1 男/女

VI - Bộ phận hành chính - 行政课

- Chức vụ - 需求职位: Trưởng phòng - 课长

- Cấp bậc - 需求职等: E

- Tiền lương - 薪资: 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: có nghe, nói, đọc, viết, tiếng Trung, biết dùng máy tính,có năng lực quản lý giỏi, ưu tiên có kinh nghiệm quản hành chính - 中文会听说读写,会电脑,管理能力强,熟悉越南法律,有过行政管理经验优先

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam/nữ - 1 男/女

VII - Bộ phận thiết bị - 设备课

1 - Nhân viên kỹ thuật - 技工

- Cấp bậc - 需求职等: I

- Tiền lương - 薪资: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiếng Trung, hiểu được sửa chữa điện máy bình thường - 会中文,懂一般的电器维修

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam - 1 男

2 - Kỹ sư - 技师

- Cấp bậc - 需求职等: H

- Tiền lương - 薪资: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ

- Thời gian thử việc - 试用期时间: 2 tháng - 2个月.

- Yêu cầu tăng thêm - 附加要求: biết tiếng Trung,có kim nghiệm sửa chữa 3 năm trở lên - 会中文,有三年以上塑胶设备维修经验

- Thiếu số người - 缺少人数: 1 nam - 1 男

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ Công ty: Số 139 Đại Lộ Đông Tây, khu công nghiệp VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Thời gian tuyển dụng trực tiếp: 8h30 sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Điện thoại liên hệ: Ms.Tuyết phòng nhân sự 0914135976 hoặc 02258.831.888 số máy lẻ 300.

Email: [email protected]