Danh Mục

Công ty Fuji Xerox Co.Ltd tại Nhật Bản được thành lập từ năm 1962, hiện đang có chi nhánh tại 15 nước trên thế giới.

Fuji Xerox Hải Phòng được thành lập tại KCN VSIP Hải Phòng từ ngày 17 tháng 8 năm 2012 với số vốn 36 triệu USD, là 1 trong những công ty có số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại thành phố Hải Phòng. Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu máy in Laser, máy photocopy điện tử kỹ thuật số, thiết bị quét ảnh Laser và các phụ kiện. Để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh chúng tôi cần tuyển:

Tiếng Anh giao tiếp tốt. Ưu tiên tiếng Nhật.

01. NV KPI (Bộ phận Sản xuất số 1)

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Các chuyên ngành

Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N4 hoặc N3.

Mô tả công việc:

•  Quản lý chi phí.

•  Quản lý các chỉ số của phòng.

•  Làm các công việc khác do cấp trên giao cho.

02. NV phòng Sản xuất linh kiện điện tử

Số lượng: 3 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành kỹ thuật -  1 người, Chuyên ngành Điện tử - 1 người, Chuyên ngành Tự động hóa - 1 người

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt. Ưu tiên tiếng Nhật.

Mô tả công việc:

• Quản lý hoạt động, vận hành, bảo trì, xử lý máy móc liên quan đến việc gắn linh kiện, kiểm tra chất lượng gắn linh kiện vào bản mạch điện tử.

• Quản lý, xử lý máy móc liên quan đến chất lượng gắn linh kiện.

• Quản lý tiến độ sản xuất, chất lượng của chuyền SMT.

03. NV phòng Xúc tiến tự động hóa

Số lượng: 2 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành kỹ thuật - 1 người, Chuyên ngành Công nghệ thông tin - 1 người

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Mô tả công việc:

- Chuyên ngành kỹ thuật:

• Thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị tự động (phần cơ khí) trên line sản xuất.

• Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tự động trên line sản xuất.

• Đối ứng lỗi thiết bị tự động.

• Quản lý tiến độ công việc.

• Đào tạo kỹ thuật cơ bản (về cơ khí) cho công nhân.

- Chuyên ngành Công nghệ thông tin:

• Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tự động trên line sản xuất.

• Đối ứng lỗi thiết bị tự động.

• Quản lý tiến độ công việc.

• Đào tạo kỹ thuật cơ bản (về phần mềm) cho công nhân.

04. NV phòng Logistic / Quản lý linh kiện

Số lượng: 3 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Các chuyên ngành

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Mô tả công việc:

• Chịu trách nhiệm tiếp nhận linh kiện từ nhà cung cấp, quản lý trạng thái vị trí linh kiện

• Cung cấp linh kiện cho kho bộ phận sản xuất.

• Chịu trách nhiệm quản lý linh kiện, hàng tồn kho,…

05. NV phòng Kế toán

Số lượng: 2 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành kinh tế, Kế toán

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Mô tả công việc:

• Tổng hợp đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

• Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh trong kì.

• Kiểm tra số dư cuối kì có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

• Đối chiếu, theo dõi thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghĩa vụ thuế và các nghiệp vụ khác.

• Thực hiện tổng hợp số liệu và kiểm tra, cân đối số liệu kế toán.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

• Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng phòng.

• Xử lý, lưu trữ chứng từ và các tài liệu kế toán theo quy định.

• Đảm bảo các báo cáo tài chính kết thúc hàng tháng kịp thời gian và chính xác.

• Đảm bảo các báo cáo thuế với cơ quan thuế đúng quy cách, thời hạn.

• Kết hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty để giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực kế toán và thuế.

• Đào tạo kiến thức kế toán và luật thuế liên quan.

• Kiến nghị và đề xuất biện pháp giải quyết vấn đề và cải tiến công việc.

06. NV phòng Sản xuất linh kiện cơ khí

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành kỹ thuật

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Mô tả công việc:

• Sử dụng máy 3D để đo các sản phẩm bằng nhựa.

• Quản lý công nhân đứng chuyền kiểm tra và đo lường các sản phẩm nhựa.

• Kiểm tra các tiêu chuẩn của sản phẩm và đào tạo công nhân mới.

07. NV Pháp chế

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành Luật, Kinh tế Luật

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Mô tả công việc:

• Kiểm soát việc tuân thủ luật pháp.

• Soản thảo quản lý về hợp đồng. 

• Đưa ra kiến nghị, đề xuất để phòng ngừa rủi ro vi phạm pháp luật.

• Thực hiện các nhiệm vụ do quản lý phòng Kế toán giao.

08. NV phòng Kiểm tra sản phẩm (Bộ phận QC)

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Các chuyên ngành

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

Mô tả công việc:

•  Đảm bảo chất lượng của sản phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn của nhà máy.

•  Báo cáo tình trạng lỗi xảy ra trên chuyền, cung cấp thông tin cho việc điều tra và xử lý lỗi .

•  Đảm bảo việc đánh giá sản phẩm đúng tiến độ.

•  Chuẩn bị vật tư, tài liệu liên quan phục vụ cho quá trình kiểm tra máy.

•  Thảo luận, hợp tác với các phòng ban khác để kịp thời xử lý và khắc phục lỗi xảy ra trên chuyền để nâng cao chất lượng sản phẩm.

09. NV phòng Kỹ thuật sản phẩm

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành kỹ thuật

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt. Ưu tiên tiếng Nhật.

Mô tả công việc:

• Thiết kế, quản lý quy trình lắp ráp và kiểm tra máy in ( tạo OIC, IIC)

• Điều tra, xử lý máy lỗi.

• Chuẩn bị cho sản xuất dòng máy mới ( chuẩn bị về quy trình, thiết kế…).

• Quản lý về thay đổi thiết kế.

10. NV phòng Quản lý cung ứng (bộ phận Quản lý sản xuất)

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Các chuyên ngành

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên Tiếng Nhật

Mô tả công việc:

• Lập kế hoạch một năm và quản lý kế hoạch hàng tháng 

• Lập các tài liệu cho cuộc họp nội bộ nhà máy và tổ chức cuộc họp 

• Thực hiện và kiểm soát các chỉ tiêu kinh doanh của nhà máy (OL) 

• Lập hồ sơ và báo cáo trong cuộc họp với nhà cung cấp

• Lập báo cáo hàng tuần và hàng tháng

11. NV phòng Kỹ thuật linh kiện cơ khí (bộ phận Kỹ thuật quản lý Nhà cung ứng)

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành Kĩ thuật

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt. 

Mô tả công việc:

• Chuẩn bị về mặt kỹ thuật để có thể sản xuất ra linh kiện OK tại nhà cung cấp.

• Theo dõi chất lượng linh kiện trong quá trình lắp ráp hàng loạt tại FXHP.

12. NV phòng Kỹ thuật linh kiện điện (bộ phận Kỹ thuật quản lý Nhà cung ứng)

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Chuyên ngành Điện, Điện tử

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt. 

Mô tả công việc:

• Chuẩn bị về mặt kỹ thuật để có thể sản xuất ra linh kiện OK tại nhà cung cấp.

• Theo dõi chất lượng linh kiện trong quá trình lắp ráp hàng loạt tại FXHP.

13. NV phòng Hành chính

Số lượng: 1 người

Chuyên ngành (hệ đại học trở lên): Các chuyên ngành

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt. 

Mô tả công việc:

• Quản lý các vấn đề an ninh trong công ty.

• Quản lý các dịch vụ khác như: cung cấp nước uống, máy in trong công ty,…

• Quản lý văn bản.

Đến với chúng tôi, bạn sẽ nhận được:

- MỨC LƯƠNG: Tối thiểu 6.9 triệu đối với sinh viên mới ra trường.

- Thưởng lương tháng thứ 13.

- Trợ cấp tiếng Nhật mức cao nhất là 5 triệu.

- Đào tạo tiếng Nhật miễn phí khóa N4, N5.

- Ngoài ra bạn còn được nghỉ 2 thứ 7 và 4 Chủ nhật mỗi tháng.

- 107 ngày nghỉ/năm (nghỉ hè 7 ngày trở lên).

- Có cơ hội đi du lịch cùng với công ty.

- Được tham gia các khóa học nâng cao kĩ năng, đào tạo thăng chức, cơ hội được đào tạo tại Nhật, Trung Quốc.

- Được trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Hồ sơ và Liên hệ

Địa chỉ: Lô đất số IN1-1, IN1-3, KCN VSIP, Huyện Thủy Nguyên , Hải Phòng , Việt Nam

Văn Phòng Chính: Số 1, đường số 9, khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, xã An Lư, Huyện Thủy Nguyên , Hải Phòng , Việt Nam

Để ứng tuyển, bạn vui lòng gửi 1 bản CV tiếng Anh / Nhật về địa chỉ email: [email protected]

Vui lòng gửi kèm theo ảnh chụp (hoặc bản scan) bằng Đại học (file đính kèm không quá 4MB).

Để được giải đáp các thắc mắc, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0225.883.1005 / 0225.883.1006 / 0225.883.1077