Danh Mục

- Chi nhánh

- Lương cạnh tranh

- Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp

- Hai Phong, Quang Ninh

- Toàn thời gian

- Khối Ngân hàng Bán lẻ

- Kinh nghiệm: 1 - 3 năm

- Thời hạn ứng tuyển: 30/09/2017

Mô tả công việc

Tài chính:

- Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu KPIs ngân hàng giao nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho cá nhân và đơn vị;

- Thực hiện thu hút và đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm của VIB;

- Thực hiện các chỉ tiêu KPIs tài chính khác được giao hàng năm

Triển khai công việc:

- Tham gia các cuộc họp SSM, thiết lập kế hoạch phát triển kinh doanh cá nhân;

- Chăm sóc và khai thác nhu cầu khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới;

- Thực hiện bán chéo các sản phẩm của ngân hàng;

- Thẩm định và lập tờ trình hoàn thiện hồ sơ tín dụng, trình kí các cấp liên quan & theo dõi quá trình giải ngân;

- Quản lý và theo dõi kỳ hạn trả nợ của khách hàng, đảm bảo thực hiện nhắc nợ đối với các khách hàng trong hạn;

- Đôn đốc Thu hồi Nợ đối với các khách hàng đến hạn;

- Phối hợp thu hồi nợ hỗ trợ công tác thu hồi các khoản Nợ quá hạn nếu có;

- Giám sát khách hàng tín dụng sau khi đã giải ngân, nhắc nhở khách hàng trả nợ;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

Tuân thủ/Kiểm soát rủi ro:

- Đảm bảo tuân thủ các chính sách quy trình nghiệp vụ, quy định của VIB và pháp luật;

- Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các hồ sơ tín dụng do mình phát vay;

- Thực hiện tuân thủ 5 giá trị cốt lõi của VIB;

- Đảm bảo chất lượng và mức độ đầy đủ hoàn chỉnh của hồ sơ tín dụng;

- Quản lý thu hồi nợ quá hạn và nhắc nhở khách hàng trả nợ một cách hiệu quả;Dịch vụ khách hàng:

- Đảm bảo chuẩn mực dịch vụ khách hàng, phù hợp với các tiêu chuẩn và chất lượng của VIB;

- Xây dựng quan hệ với đơn vị kinh doanh để phát triển mạng lưới, thúc đẩy giới thiệu khách hàng nội bộ giữa các ĐVKD;

- Xây dựng quan hệ với các phòng ban VIB khác

Quản lý nhân sự: Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng

Yêu cầu

Phẩm chất năng lực và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính;

- Có ít nhất  trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định cho vay và phát triên khách hàng;

- Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới.

Hiểu biết và kĩ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;

- Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao;

- Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương.

Hồ sơ

Email: [email protected]

Thông tin liên lạc: Địa chỉ hiện tại, email, số điện thoại và những thông tin liên lạc cần thiết khác.

Nền tảng giáo dục: Chuyên ngành hiện tại hoặc thông tin về chuyên ngành trước đó của bạn.

Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm làm việc của bạn.

Động lực đăng ký: Hãy viết một đoạn văn ngắn trong vòng 300 từ để chia sẻ lý do vì sao bạn muốn làm việc tại ngân hàng của chúng tôi.

Ngôn ngữ thành thạo: Thông tin về ngôn ngữ bạn thành thạo.

Đơn xin việc: Đơn xin việc được viết theo một bản mẫu, Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF. Dung lượng đơn xin việc không quá 2MB và không cài đặt mật khẩu. Bạn có thể dùng Đơn ứng tuyển của chúng tôi.