Danh Mục

Nơi làm việc: Hải Phòng

Mức lương: 5.000.000 VNĐ - 7.000.000 VNĐ / tháng

Loại hình công việc: Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; kiểm tra số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản đảm bảo tính hợp lý, chính xác với nghiệp vụ phát sinh.

- Theo dõi, hạch toán thu nhập, chi phí gồm phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, chi phí trả trước, chi phí trích trước, lương thưởng…

- Lập báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, quyết toán thuế theo đúng quy định. Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của trưởng bộ phận và Ban Giám đốc

- Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế khi có yêu cầu và sự phân công của quản lý.

- Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán luôn rõ ràng, trung thực và chính xác. Hướng dẫn và cùng các kế toán viên lưu trữ sổ sách kế toán theo đúng quy định của công ty.

- Cam kết bảo mật tuyệt đối tất cả các dữ liệu kế toán của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Vận Tải Anh Tuấn

Địa chỉ: Phòng 502, Tầng 5, Toà Nhà Việt Úc, Số 2/16D, Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0931.575.589

Email: [email protected]